ne yazar ne demek?

 1. "hükmü olur mu? değeri var mı?" anlamında kullanılan bir söz

  Tut ki para babası olduk, kültür ve sanat alanında bir karış yol alamazsak bütün bunlar ne yazar?

  Haldun Taner

ne yazık

 1. (en)What a pity !, what a shame!.
 2. (en)Pity: what a pity!, shame: what a shame!.

ne yazık ki

 1. Üzülerek belirtelim ki
 2. (en)Unfortunately, unhappily, unluckily.

yazar

 1. Yazma özelliği olan şey.
 2. Bilim, edebiyat, sanat alanında kitap yazan kimse, müellif.
 3. Özellikle gazete ve dergilerde herhangi bir konuda yazı yazan kimse, muharrir.
 4. Sinemanın herhangi bir dalında (oyunluk, eleştiri, tarih, vb.)yazarlık yapan kimse; sinemayazarı. TV
 5. Televizyonun herhangi bir dalında (oyunluk, eleştiri, tarih, vb.)yazarlık yapan kimse; televizyonyazarı.
 6. Bir kitabın yazılmasından ya da derlenmesinden sorumlu olan özel ya da tüzel kişi.
 7. Yazın, bilim ya da sanat alanında yapıt veren kimse.
 8. (en)Composer.
 9. (en)Contributor.
 10. (en)Man of letters.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ne yazıkne yazık kine yanine yapacağı belli olmazne yapacağını bilememekne yapacağını bilemez bir haldene yapacağını bilemez haldenene ... ne ...ne ... ne dene alane ala memleketne alemne alırdınızne altını bırakmak ne üstününe aptalca şeyne aramıştınıznn an açık yuvarn ağırlıkn aminotridekanyazaryazar abstraktıyazar adıyazar adının verildiği satıryazar bilinmiyoryazar bozuntusuyazar cildiyazar çırağı olarak çalışmakyazar çizeryazar elindeki sayıyaza aityaza çıkardık danayı, beğenmez oldu anayıyaza çıkmakyazaçyazal
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın