ne alem ne demek?

 1. Yadırganan ama kızılmayan davranışları olan kimseler için kullanılır.

ne ala

 1. Ne iyi, diyecek bir şey yok.
 2. "Ne iyi, diyecek bir şey yok" anlamlarında kullanılan bir söz

ne ala memleket

 1. Haksız, yersiz işlerin hoşgörüldüğü, kurallaştığı bir ortam için ters anlatışla "diyecek yok, ne güzel!" anlamında kullanılır.

alem

 1. Yeryüzü ve gökyüzündeki nesnelerin oluşturduğu bütün, evren.
 2. Dünya, cihan
 3. Aynı konu ile ilgili kimseler.
 4. Bu kimselerin uğraşlarının bütünü
 5. Hayvan veya bitkilerin bütünü.
 6. Durum ve şartlar.
 7. Herkes, başkaları
 8. Ortam, çevre
 9. Bayrak.
 10. Minare, kubbe, sancak direği vb. yüksek şeylerin tepesinde bulunan, madenden yapılmış ay yıldız veya lale biçiminde süs, ayça.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ne alane ala memleketne alırdınızne altını bırakmak ne üstününe aptalca şeyne ... ne ...ne ... ne denene aramıştınızne ararnn nn an açık yuvarn ağırlıkalemalem tipalem yapanalem yapmakalemanealemaraalembicalembicatealembikalembycaleale houseale l umumalea jacta estaleak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın