n ağırlık ne demek?

 1. (en)Weight.
 2. (fr)N poids

n

 1. Azot.
 2. Normalite.
 3. Nükleosit.
 4. Asparajin.
 5. Azotsuz öz madde.
 6. Avagadro sayısı.
 7. (en)Normality.
 8. Nationalist Navy, New, Noon, Norse, North, Northern, November.
 9. Nephew, neuter, new, nominative, noon, north, northern, noun, number.
 10. Nitrogen, north, northern.

n n

 1. İngiliz alfabesinin on dördüncü harfi
 2. Kim

ağırlık

 1. Ağır olma durumu.
 2. Değerli olma durumu.
 3. Ağırbaşlılık.
 4. Tehlikeli olma durumu.
 5. Sıkıntılı, bunaltıcı durum.
 6. Çeyizini düzmek için güveyinin geline verdiği para, kalın.
 7. Uykudayken gelen ve insana boğulur gibi bir duygu veren durum.
 8. Yük, külfet.
 9. Bir nesne ile bir gökcismi arasındaki ağınımsal çekim kuvveti ile özekkaç itim kuvvetinin, gökcisminin yakınında tartı ile ölçülen birleşik etkisi.
 10. Bir cisim ve yer küre arasındaki çekim kuvveti.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

nn nn an açık yuvarn aminotridekanN asetilasyonn asetilgalaktozaminn asetilglikozaminn asetilmuramik asitN asetilnöraminik asitababaaba güreşiabacıabacılıkağırlıkağırlık analiziağırlık azaltmaağırlık basmakağırlık bendiağırlık boşaltmakağırlık çökmesiağırlık fonksiyonuağırlık ilkesiağırlık işleviağırlığı olmakağırlığıncaağırlığınca altın etmekağırlığında olmakağırlığını koymak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın