N asetilnöraminik asit ne demek?

 1. N-Asetil-Mannozamin ve pirüvik asitten türetilen dokuz karbonlu şeker türevi, siyalik asit, NANA. Glikoproteinlerin ve gangliyositlerin yan zincirinde bulunur.
 2. (en)N-acetylneuraminic acid.

n asetilnöraminik asit nan nana neuac

 1. Bazı glikoproteinlerin karbohidrat yan zincirlerinin ve gangliyositlerin bir komponenti, bir siyalik asit.
 2. (en)N-acetylneuraminic acid.
 3. (fr)Acide N-acétylneuraminique

n

 1. N, İngiliz alfabesinin on dördüncü harfi.
 2. Azot.
 3. Normalite.
 4. Nükleosit.
 5. Asparajin.
 6. Azotsuz öz madde.
 7. Avagadro sayısı.
 8. (en)Normality.
 9. Nationalist Navy, New, Noon, Norse, North, Northern, November.
 10. Nephew, neuter, new, nominative, noon, north, northern, noun, number.

asit

 1. Turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirmek özelliğinde olan ve birleşimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluşturan hidrojenli birleşik, hamız.
 2. Bk. ekşit
 3. Bir çözeltiye H+ iyonu (proton) çıkaran madde.
 4. Suda çözündüğünde hidronyum yükünü H3O+ veren kimyasalözdek. (Yapısındaki hidrojenleri, baz kökleri ya da metallerle yer değiştirerek tuzları oluşturur, pH ölçeğinde 0-7 arasında değer gösterirler.)
 5. (Bronsted) Proton verme yatkınlığı olan kimyasal bileşik.
 6. (Lewis) Ortaklanmamış elektron çifti ya da çiftlerini almaya yatkın olan kimyasal özdek.
 7. Bir çözeltiye hidrojen iyonu veren, suda çözündüğü zaman hidrojen iyonları açığa çıkaran, bileşimindeki hidrojenin yerine herhangi bir mineral alarak tuz meydana getirebilen ve turnusolün mavi rengini kırmızıya çevirme özelliği olan hidrojenli bileşim.
 8. Fr. Terkibindeki hidrojenin yerine element alarak tuz meydana gelmesine sebep olan ve mavi turnusolü kırmızıya çevirmek hasiyetinde hidrojenli birleşik hamız.
 9. Alkali maddenin tersi özellikler taşıyan, turnusolün mavi rengini kırmızıya çeviren, suda eridiği zaman hidrojen iyonları meydana getiren hidrojenli bileşik.
 10. (en)Acid, Osm. hamız.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

n asetilnöraminik asit nan nana neuacnn an açık yuvarn ağırlıkn aminotridekanN asetilasyonn asetilgalaktozaminn asetilglikozaminn asetilmuramik asitababaaba güreşiabacıabacılık
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın