milletlerarası sınaı mülkiyetin himayesi cemiyeti ne demek?

  1. Bk. uluslararası yapım iyeliğini koruma derneği

uluslararası yapım iyeliğini koruma derneği

  1. Yapım iyeliğinin korunması amacıyle kurulmuş uluslararası dernek.
  2. (en)International Association for the Protection of Industrial, Litterary and Artistic Property.
  3. (fr)Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle, Littéraire et Artistique

milletlerarası

  1. Uluslararası.
  2. (en)International uluslararası.
  3. (en)Internasyonal.

milletlerarası amatör atletizm federasyonu

  1. Bk. uluslararası özengen atletizm birliği

sınaı

  1. (Sınaiyye) San'atla ve sanayi ile alakalı. (Osmanlıca'da yazılışı: sınaî)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

milletlerarasımilletlerarası amatör atletizm federasyonumilletlerarası hisse senedimilletlerarası la haye beratlar enstitüsümilletlerarası markalarmilletlerarası nehirlerimilletlerarası odalar birliğimilletlerarası politikamilletlerarası şebekemilletlerarası tasnifsınaısınaı faidesınaı haklarsınaı ikrazatsınaı imalat usulüsınaı karaktersınaı keşifsınaı lidersınaı modellersınaı müessesesınaatsınabsınSIsı birimlerisıabSIADHsıba
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın