memnu eserler ne demek?

  1. Bk. yasak yapıtlar

yasak yapıtlar

  1. Kamu yararı bakımından hükümetçe zararlı görülen ve yasaklanan yapıtlar.
  2. (en)Proqibited books, banned films.
  3. (fr)Oeuvres interdites

memnu evsafı haiz

  1. Yasak kapsamında olan silah mühimmat.

memnu hakların iadesi

  1. Bk. yasaklanan hakların geri verilmesi

eserler

  1. (en)Work : works.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

memnu evsafı haizmemnu hakların iadesimemnu meyvememnu mıntıkamemnu silahlarmemnumemnuatmemnuiyetmemnuiyyetmemnunmem.memad movementmemalıkmemalikmemalik i ecnebiyyeeserleresereser elementeser elementlereser elementler trace elementseser hırsızıeseesedeseddesedıesedullah
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın