memnu mıntıka ne demek?

 1. Girilmesi, film ve fotoğraf çekilmesi yasak olan yer, yasak bölge.

memnu

 1. Men edilmiş, yasaklanmış, yasak.
 2. Yasak. ~ tasarruflar: yasak işlemler.
 3. Yasak. Menedilmiş. Mani olunmuş.
 4. (en)Forbidden.
 5. (en)Prohibited.
 6. (en)Adulterous.
 7. (en)Illicit.
 8. (en)Untersagt.

memnu eserler

 1. Bk. yasak yapıtlar

mıntıka

 1. Askerlikte bölge anlamına gelen bu kelime kişi için takım olarak temizliginden sorumlu olunan yer anlamında kullanılır.
 2. Bölge.
 3. Bk. bölge, yöre
 4. Bk. bölge
 5. (en)District.
 6. (en)Zone.
 7. (en)Area.
 8. (en)Region.
 9. (en)Circumscription.
 10. (en)Precinct.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

memnumemnu eserlermemnu evsafı haizmemnu hakların iadesimemnu meyvememnu silahlarmemnuatmemnuiyetmemnuiyyetmemnunmem.memad movementmemalıkmemalikmemalik i ecnebiyyemıntıkamıntıka hududumıntıka otoparkımıntıka plancısımıntıka planımıntıkacılıkmıntıkai harremıntıkatül bürucmıntıkmıntakamıntakai memnuamıntakavı berat anlaşmaları
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın