memnu evsafı haiz ne demek?

 1. Yasak kapsamında olan silah mühimmat.

memnu

 1. Men edilmiş, yasaklanmış, yasak.
 2. Yasak. ~ tasarruflar: yasak işlemler.
 3. Yasak. Menedilmiş. Mani olunmuş.
 4. (en)Forbidden.
 5. (en)Prohibited.
 6. (en)Adulterous.
 7. (en)Illicit.
 8. (en)Untersagt.

memnu eserler

 1. Bk. yasak yapıtlar

evsaf

 1. Nitelikler, vasıflar.
 2. Gıdaların fiziki durumu ile kimyasal içeriğini belirten nitelikleri.
 3. (Vasf. C.) Vasıflar, sıfatlar. (Osmanlıca'da yazılışı: evsâf)
 4. (en)Qualities nitelikler.
 5. (en)Vasıflar.
 6. (en)Qualities.
 7. (en)Characteristics.
 8. (en)Properties.

haiz

 1. Bir şeyi olan, elinde bulunduran, taşıyan.
 2. Bir şeye sahip olma. Sahip. Malik.
 3. (en)Possessing.
 4. (en)Containing.
 5. (en)Having.
 6. (en)Provided with.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

memnumemnu eserlermemnu hakların iadesimemnu meyvememnu mıntıkamemnu silahlarmemnuatmemnuiyetmemnuiyyetmemnunmem.memad movementmemalıkmemalikmemalik i ecnebiyyeevsafı cemileevsafı nisbiyeevsafevsaevsahevs
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın