eser elementler trace elements ne demek?

 1. Havada, suda ve yiyeceklerde çok düşük yoğunluklarda bulunan kurşun, bakır, çinko, arsenik, civa ve vanadyum vb. gibi elementler.

eser

 1. Yok olmuş bir nesneden kalma parça.
 2. Bir kişinin ortaya koyduğu mahsul, telif.
 3. Hadis, hadis ilmi.
 4. İmal, icat.
 5. Etki, tesir.
 6. Emek sonucu ortaya konan ürün.
 7. Yayın, kitap, yapıt.
 8. İz, işaret, im.
 9. Soyut kavramlarda belirti.
 10. Bk. etki

eser element

 1. Çinko, bakır ve magnezyum gibi yaşam için gerekli olan her gramında 1 mg'dan daha az konsantrasyonlarda bulunan metaller
 2. Bkz. iz element
 3. (en)Trace element.

element

 1. Kimyasal çözümlemeyle ayrıştırılamayan veya bireşim yoluyla elde edilemeyen madde.
 2. Bk. öğe
 3. Tek tip atomlardan oluşan ve kimyasal yollarla daha basit maddelere ayrıştırılamayan madde.
 4. Birincil parçalardan herhangi biri veya bir şeyin ögeleri.
 5. Aynı cins atomlardan yapılmış ve daha basit maddelere parçalanamayan basit bir madde.
 6. (en)One of the simplest or essential parts or principles of which anything consists, or upon which the constitution or fundamental powers of anything are based.
 7. (en)One of the ultimate, undecomposable constituents of any kind of matter.
 8. (en)Specifically: A substance which cannot be decomposed into different kinds of matter by any means at present employed; as, the elements of water are oxygen and hydrogen.
 9. (en)To compound of elements or first principles.
 10. (en)The basic unit of an HTML document HTML documents use start and stop tags to define structural elements in the document These elements are arranged hierarchically, to define the overall document structure The name of the element is given by the tag, and indicates the meaning associated with the block Some elements are empty, since they don't affect a block of text Elements that have content are also often called containers.

trace

 1. Iz sürmek, izini sürmek
 2. Dayandırmak, dayanmak
 3. Ormanda patika
 4. Şeffaf kağıt üzerinden kopya etmek
 5. Azıcık şey, zerre, az miktar
 6. Izinden gitmek
 7. Hafif çizgi
 8. Kopya etmek
 9. (bir olayın tarihini) (belirli bir süre boyunca) safha safha vermek
 10. (geçmişte belirli bir zamana kadar) saptamak; (bir ailenin silsilesi) (geçmişte belirli bir zamana kadar) uzanmak

Türetilmiş Kelimeler (bis)

esereser elementeser elementlereser hırsızıeser hırsızlığıeser hırsızlığı yapmakeser kalmamakeser miktareser miktardaeser sahibieseesedeseddesedıesedullahelementler çizelgesielementler periyoduelementelement ofelement of a setelement of truthelement of usuryelemen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın