memnu hakların iadesi ne demek?

 1. Bk. yasaklanan hakların geri verilmesi

yasaklanan hakların geri verilmesi

 1. Kimi cezalardan yargılı olanların kamu işlerini de görme yasaklısı olmalarına ilişkin yan cezaların belli koşulların gerçekleşmesi üzerine o yargılıya yasak edilen hakların geri verilmesini sağlayan yöntem.
 2. (fr)Réhabilitation judiciaire

memnu

 1. Men edilmiş, yasaklanmış, yasak.
 2. Yasak. ~ tasarruflar: yasak işlemler.
 3. Yasak. Menedilmiş. Mani olunmuş.
 4. (en)Forbidden.
 5. (en)Prohibited.
 6. (en)Adulterous.
 7. (en)Illicit.
 8. (en)Untersagt.

memnu eserler

 1. Bk. yasak yapıtlar

hakn

 1. Sütü tuluma koyup toplamak ve sağıldıkça üzerine koymak.

iade

 1. Alınmış bir şeyi geri verme
 2. Verilen bir şeyi almayarak geri çevirme, reddetme.
 3. Karşılıklı olarak yapma, mukabele etme.
 4. İadeli.
 5. 1) geri verme. 2) (kalıt = mîrâs'ta) denkleştirme(Ausgleichung).
 6. Bk. son baş yinelemesi
 7. Geri vermek. Eski haline getirme.
 8. (en)Reimbursement.
 9. (en)Remand.
 10. (en)Drawback.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

memnumemnu eserlermemnu evsafı haizmemnu meyvememnu mıntıkamemnu silahlarmemnuatmemnuiyetmemnuiyyetmemnunmem.memad movementmemalıkmemalikmemalik i ecnebiyyehakların iadesihakların kullanımıhaklarına dokunmaksızınhaklarına dokunmayanhaklarından mahrum etmehaklarından mahrum etmekhaklarını elinden almahaklarını geri vermehaklarını iade etmekhaklarını iptal etmekhakları geri vermekhakları saklı olarakhaklarhaklar listesihaklardan mahrum bırakılan kimse
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın