mantık dizgesi ne demek?

 1. Geçerli mantıksal dizgelerin ortak yapısını belirleyen mantıksal değişmezler, düzgün deyim dizimsel türleri, bir de çıkarım kurallarından oluşan dizge. Krş.. mantıksal dizge.
 2. (en)System of logic.
 3. (fr)Système de logique

mantık diyagramı

 1. (en)Logic diagram.

mantık devresi

 1. (en)Logic circuit.

dizge

 1. Bir bütün oluşturacak biçimde birbirine bağlı ögelerin bütünü, manzume, sistem.
 2. Bir ilkeye veya dünya görüşüne göre düzenlenmiş düşünceler, bilgiler, öğretiler bütünü, manzume, sistem.
 3. Bir müzikal eserin belirli bir çalgı ile ve bu çalgı üzerindeki hangi tel ve perdelere basılarak çalınacağını, nota yerine çeşitli rakam, harf ve işaretlerle gösteren sistem.
 4. Bir bütünü oluşturacak biçimde karşılıklı olarak birbirine bağlı öğelerin tümü.
 5. Üzerinde ölçme yapılan ya da söz konusu olan belirli nesneler topluluğu.
 6. (en)Tablature.
 7. (en)System.
 8. (en)System sistem.
 9. (al)System
 10. (fr)Système

Türetilmiş Kelimeler (bis)

mantık diyagramımantık devresimantık deyimimantık dışımantık düsturlarımantıkmantık akış şemasımantık cebirimantık düzeyimantık hatasımantımantıcımantıdeliğimantığa aykırımantığa aykırı görünendizgesizdizgesiz gözlemdizgesizlikdizgeseldizgesel dördüldizgesel konu kataloğudizgesel örneklemdizgesel örneklemdeğerdizgedizge bilimidizge yaklaşımıdizgelidizgeli değiştirmedizdiz ağırşağıdiz altı ile durdurmadiz ardı atardamarıdiz ardı çentiği
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın