mantık düsturları ne demek?

 1. Bk. mantık ilkeleri

mantık ilkeleri

 1. Geleneksel mantıkta dile getirilen ve tüm mantıksal çıkarımlarda örtük olarak kullanıldığı varsayılan üç ana önsayıt: 1- Özdeşlik İlkesi, 2- Çelişmezlik ilkesi, 3- Üçüncü durumun olmazlığı ilkesi.
 2. (en)Principles of logic.

mantık

 1. Doğru düşünme sanatı ve bilimi
 2. Doğru düşünmenin yolu ve yöntemi
 3. Düşüncenin ve düşüncenin varlık biçimlerinin, ögelerinin, türlerinin, olanaklarının, yasalarının ve düşünce bağlamlarının bilimi.
 4. (İntak. dan) Konuşturan, söyleten.
 5. Gerçeği aramaya yönelen zihin işlemlerinden hangilerinin doğru, hangilerinin yanlış yola çıktığını açıklayan ilkeleri yöntemli olarak inceleyen bilim.
 6. Çıkarım ve kanıt gösterme bilimi.
 7. Gereklik, erek ya da yargı ile iş, araç ya da kanıt arasında var olan tutarlık.
 8. Olguların ve düşüncelerin düzenli biçimde sıralanması.
 9. Öğrencilere doğru düşünme ilkelerini ve yollarını öğreten derse verilen ad.
 10. (en)Dialectic.

mantık akış şeması

 1. (en)Logic flowchart.

düstur

 1. Genel kural.
 2. Yasaları içine alan kitap.
 3. Umumi kaide. Kanun, nizam.
 4. (en)Motto.
 5. (en)Principle.
 6. (en)Rule.
 7. (en)Code of laws.
 8. (en)Code.
 9. (en)Norm.
 10. (en)Regulation.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

mantıkmantık akış şemasımantık cebirimantık devresimantık deyimimantık dışımantık diyagramımantık dizgesimantık düzeyimantık hatasımantımantıcımantıdeliğimantığa aykırımantığa aykırı görünendüstur
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın