münasebet emsali ne demek?

  1. Bk. bağıntı katsayısı

bağıntı katsayısı

  1. Bkz. korelasyon veya benzerlik katsayısı
  2. Değişkenler arasındaki bağıntının ölçü ve doğrultusunu saptamak üzere bir serpilmenin gösterdiği toplam sapma içinde açıklanmamış sapmanın oranı olarak bulunan ve + 1'le -1 arasında değişen değer. bkz. açıklanmış sapma.
  3. (en)Correlation coefficient.
  4. (en)Coefficient of correlation.

münasebet almak

  1. Uygun düşmek, yakışmak.

münasebet kıstası

  1. Bk. bağıntı ölçütü

Türetilmiş Kelimeler (bis)

münasebet almakmünasebet kıstasımünasebet kurmakmünasebet tahlilimünasebetmünasebete girmekmünasebeti düşmekmünasebeti olmakmünasebetini getirmekmünasebetiylemünasebemünasebatmünasafamünasafatenmünasahamünasaramünasatemsalinuremsalemsal bedelemsal bedeliemsal değeriemsal kararemsahemsems com portems memory
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın