emsal bedel ne demek?

 1. (en)Value of equal

value

 1. Keşide etmek
 2. Değer vermek
 3. Değerini bilmek
 4. Önem vermek
 5. Kıymet
 6. Değer
 7. İtibar, önem, ehemmiyet
 8. Gerçek değer, hakiki kıymet
 9. Kesin anlam
 10. Değer biçmek, paha biçmek

emsal bedeli

 1. Gerçek değeri bilinemeyen ya da doğru olarak saptanamayan bir malın satılması durumunda, ortalama fiyat, maliyet ya da takdir yöntemlerinden biri kullanılarak benzerlerine göre belirlenen değer.
 2. (en)Precedent value.

emsal değeri

 1. Bk. benzer değeri

bedel

 1. Değer, fiyat, kıymet.
 2. Bir şeyin yerini tutabilen karşılık
 3. Başkasının adına ve onun parası ile hacca giden kimse.
 4. Eşit, denk
 5. Askerlik yapmamak veya yapılacak süreyi kısaltmak isteyenlerin devlete ödedikleri para, bu para yasada belirtilen döviz veya karşılığı değiştirilebilir yabancı ülke parasıdır.
 6. Uşak, hizmetçi, çoban.
 7. Bk. açıklama cümlesi
 8. Bk. açıklayıcı
 9. Bir malın ya da işin karşılığı olan değer, fiyat, denklik.
 10. Karşılık.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

emsal bedeliemsal değeriemsal kararemsalemsalinuremsalsizemsalsizlikemsahemsems com portems memorybedelbedel flamasıbedel i misilbedel ile ferağbedel olarakbedel olarak koymakbedel ödemekbedel tutmakbedel vermekbedelcibedebedeckbededbededabedbed and boardbed and breakfastbed and breakfast roombed base
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın