emsal ne demek?

 1. Benzer

  Tarihte o ana kadar emsali görülmedik bir ticari kepazelik devri açılmıştı.

  E. E. Talu
 2. Yaşıt, eş, denk

  Emsali bir üst derece maaş aldığı hâlde zavallı resim hocamız mağdur duruma düşmüş bulunuyordu.

  H. Taner
 3. Örnek.
 4. Kat sayı.
 5. Askerlikte yükümlülerden birlikte son yoklama işlemine tâbi tutulan veya tutulması gereken doğumlular, sevkte ise, birlikte sevk edilmesi gereken celp grubudur.
 6. 1. kıssalar, hikayeler, destanlar. 2. numuneler, örnekl 3. eş benz 4. yatış denk. 5. katsayı.
 7. Benzer, eş, yaşıt.
 8. (Misal. C.) Denk. Benzer. Yaşları birbiriyle aynı olanlar.
 9. (en)Equal.
 10. (en)Peer.
 11. (en)Similar.
 12. (en)Precedent.
 13. (en)Similars.
 14. (en)Equals.
 15. (en)Compeer.
 16. (en)Coefficient.
 17. (en)Similar cases.

benzer

 1. Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan, müşabih, mümasil
 2. Benzeşim.
 3. Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapı ve yüz bakımından bu oyuncuyu andıran kimse, dublör.
 4. Bazı önemsiz ya da tehlikeli görünçlükilerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapısı ve yüzü bu oyuncuya benzeyen kimse. (Bu kimse, asıl oyuncunun yerine oynarsa oyunbenzeri, ışıkların düzenlenmesi sırasında çalışırsa ışıkbenzeri adını alır. Tehlikeli görünçlüklerdekibenzere kavgacı denir).
 5. Nitelik, görünüş bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan.
 6. (en)Alike.
 7. (en)Like.
 8. (en)Similar.
 9. (en)Analogous.
 10. (en)Parallel.

emsal bedel

 1. (en)Value of equal

emsal bedeli

 1. Gerçek değeri bilinemeyen ya da doğru olarak saptanamayan bir malın satılması durumunda, ortalama fiyat, maliyet ya da takdir yöntemlerinden biri kullanılarak benzerlerine göre belirlenen değer.
 2. (en)Precedent value.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

emsal bedelemsal bedeliemsal değeriemsal kararemsalinuremsalsizemsalsizlikemsahemsems com portems memory
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın