münasebeti olmak ne demek?

 1. (en)Relate

relate

 1. Anlatmak, söylemek, nakletmek, hikâye etmek
 2. Bağlantı kurmak, münasebet tesis etmek
 3. Münasebeti olmak
 4. Ilgili olmak, bağlı olmak.
 5. Bağlı olmak, ilgili olmak, ait olmak, ilişkisi olmak, ilişki kurmak, bağlantı kurmak

münasebeti düşmek

 1. Sırası gelmek.

münasebetini getirmek

 1. Sırasını getirmek.

olmak

 1. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak
 2. Gerçekleşmek veya yapılmak.
 3. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak
 4. Bir şeyi elde etmek, edinmek
 5. Bir durumdan başka bir duruma geçmek.
 6. Herhangi bir durumda bulunmak.
 7. Uygun düşmek, yerinde görülmek.
 8. Yetişmek, olgunlaşmak.
 9. (en)Happen.
 10. (en)Become.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

münasebeti düşmekmünasebetini getirmekmünasebetiylemünasebetmünasebet almakmünasebet emsalimünasebet kıstasımünasebet kurmakmünasebemünasebatolmakolmak istiyorolmak üzereolmak üzere olanolmaksızınolmaktaolmakta olanolmaktan çok uzakolmaolma ihtimali çok uzak istekolmadanolmadan da yapabilmekolmadan yapmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın