emsal bedeli ne demek?

  1. Gerçek değeri bilinemeyen ya da doğru olarak saptanamayan bir malın satılması durumunda, ortalama fiyat, maliyet ya da takdir yöntemlerinden biri kullanılarak benzerlerine göre belirlenen değer.
  2. (en)Precedent value.

emsal bedel

  1. (en)Value of equal

emsal değeri

  1. Bk. benzer değeri

bede

  1. Başlayış. Başlama. Bir şeyi başkasından evvel işlemek.
  2. Bir soyadı; Saint Bede (672-735), "the Venerable Bede (SaygıdeğŸer Bede)" olarak bilinen din bilimcisi ve tarihçi bir İngiliz papaz (tarihin İsa peygamberin doğŸumundan itibaren kayıtlandırılması metodunu getirmişŸtir)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

emsal bedelemsal değeriemsal kararemsalemsalinuremsalsizemsalsizlikemsahemsems com portems memorybedeli bendedirbedeli feragbedeli hesaptadırbedeli icarbedeli mal olarak alınmıştırbedeli müsemmabedeli nakdıbedeli nakdibedeli nakten ahzedilmiştirbedeli nüzulbedelbedel flamasıbedel i misilbedel ile ferağbedel olarak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın