law and justice ne demek?

 1. Adalet ve hukuk, uymayanları cezalandırmak için olan yasal kurallar ve mahkeme sistemi

law and order

 1. Kanun ve düzen

law

 1. Ilke, dava
 2. Yasal çözüm
 3. Hukuk
 4. Adalet
 5. Yasa, kanun, kural
 6. Nizam, kaide, kural, düstur
 7. Tabiat kanunu
 8. Usul, töre, âdet

and

 1. Yemin içmek, yemin etmek.
 2. (İngilizce) ve, ile, de
 3. (bağlaç) ve, de, ile

justice

 1. Adalet, hak, yargı, dürüstlük, doğruluk, hakim, yargıç
 2. Adalet, hak
 3. Hakkaniyet, doğruluk
 4. Hâkim

Türetilmiş Kelimeler (bis)

law and orderlawlaw abidinglaw abiding citizenlaw agentlaw appraiserlaw breakerlaw breakinglaw businesslaw codelala akallla antigensla antijenlerila bel tubeandand a bitand a halfand a lot moreand alsoand b printingand b windingand connectiveand d speedand dağlarıanan abbreviated signaturean abbreviation of carabineran abbreviation of kilograman absolute must
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın