kreatinin klirensi ne demek?

  1. (en)Creatinine clearance.

creatinine

  1. Kreatinden türeyen bir metabolizma yıkımı ürünü
  2. Bkz. kreatinin
  3. Omurgalı hayvanların kaslarında bulunan kimyasal bileşik

kreatinin klerensi

  1. Metabolize edilmemiş ilacın böbreklerden atılması suretiyle bir dakikada o ilaçtan temizlenen sanal plazma hacmi
  2. (en)Creatinine clearance.

kreatinin

  1. Kasta, kanda ve idrarda bulunan ve dehidrasyon ile kreatinden teşekkül eden halkasal bir bileşik.
  2. Kas, kan ve idrarda bulunan, fosfokreatinin dehidrasyonu ve halkalaşmasıyla meydana gelen idrarla atılan bir bileşik. İdrarla atılım hızının ölçülmesi, böbrek işlevlerinin incelenmesi ve tanı amacıyla kullanılır.
  3. (en)Creatinine.
  4. (fr)Créatinine

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kreatinin klerensikreatininkreatininemikreatininürikreatinkreatin fosfatkreatin fosfokinazkreatin fosforik asitkreatin kinazkreatifklirenskliringkliring anlaşmasıkliring dairesikliring dolarları
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın