kreatinin klerensi ne demek?

  1. Metabolize edilmemiş ilacın böbreklerden atılması suretiyle bir dakikada o ilaçtan temizlenen sanal plazma hacmi
  2. (en)Creatinine clearance.

kreatinin klirensi

  1. (en)Creatinine clearance.

kreatinin

  1. Kasta, kanda ve idrarda bulunan ve dehidrasyon ile kreatinden teşekkül eden halkasal bir bileşik.
  2. Kas, kan ve idrarda bulunan, fosfokreatinin dehidrasyonu ve halkalaşmasıyla meydana gelen idrarla atılan bir bileşik. İdrarla atılım hızının ölçülmesi, böbrek işlevlerinin incelenmesi ve tanı amacıyla kullanılır.
  3. (en)Creatinine.
  4. (fr)Créatinine

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kreatinin klirensikreatininkreatininemikreatininürikreatinkreatin fosfatkreatin fosfokinazkreatin fosforik asitkreatin kinazkreatifklerensklerikalklerikalizmklervoyantkleklebsiellaKlebsiella pneumoniaeKlebsiyellaklebslöffler basili
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın