konum hesabı ne demek?

  1. (en)Reckoning.

konum atlatmayan tus

  1. (en)Dead key

konum atlatmayan tuş

  1. (en)Dead key.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

konum atlatmayan tuskonum atlatmayan tuşkonum bağıntısıkonum belirleyicikonum eklekonumkonum evrendeğerikonum izomerkonum izomerikonum ölçüsükonukonu komşukonu başlığıkonu başlığı kaynak dizimikonu bulmahesabı bölelimhesabı etkinleştirhesabı görebilir miyimhesabı iyi olmakhesabı kapamakhesabı kapatmakhesabı kesmekhesabı kötü olmakhesabı o ödeyecekhesabı ödemekhesab ı katihesaba çekmekhesaba dayalı adreslemehesaba dökmekhesaba geçirilebilir
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın