konum evrendeğeri ne demek?

 1. Bir sıklık dağılımının konumunu belirten evrendeğer. Örneğin, evren ortalaması birkonum evrendeğeridir.
 2. (en)Parameter of location.

konum

 1. Bir kimsenin veya bir şeyin bir yerdeki durumu veya duruş biçimi, pozisyon.
 2. Yeryüzünde bir noktanın, enlem ve boylamların yardımıyla bulunan yeri, konuş.
 3. Durum, yer, vaziyet, pozisyon.
 4. Bir şehrin uzak ve yakın çevresiyle her türlü ilişkisini sağlayan ve şehrin gelişmesini etkileyen coğrafi şartlarının bütünü.
 5. Bir nesnenin seçilen bir başvuru noktasına, eksenine ya da eksenlerine göre yeri.
 6. Bk. yerleştirme
 7. Bk. bölge
 8. (en)Position.
 9. (en)Location.
 10. (en)Site.

konum atlatmayan tus

 1. (en)Dead key

Türetilmiş Kelimeler (bis)

konumkonum atlatmayan tuskonum atlatmayan tuşkonum bağıntısıkonum belirleyicikonum eklekonum hesabıkonum izomerkonum izomerikonum ölçüsükonukonu komşukonu başlığıkonu başlığı kaynak dizimikonu bulmaevrendeğerevrendeğersiz hoşgörü sınırlarıevrendeğersiz sayımbilimevrendeğersiz yöntemevrendeşçilik
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın