konum bağıntısı ne demek?

 1. Tanelerin konumunu, kristal düzlem ve doğrultular bakımından belirten bağıntı.

konum

 1. Bir kimsenin veya bir şeyin bir yerdeki durumu veya duruş biçimi, pozisyon.
 2. Yeryüzünde bir noktanın, enlem ve boylamların yardımıyla bulunan yeri, konuş.
 3. Durum, yer, vaziyet, pozisyon.
 4. Bir şehrin uzak ve yakın çevresiyle her türlü ilişkisini sağlayan ve şehrin gelişmesini etkileyen coğrafi şartlarının bütünü.
 5. Bir nesnenin seçilen bir başvuru noktasına, eksenine ya da eksenlerine göre yeri.
 6. Bk. yerleştirme
 7. Bk. bölge
 8. (en)Position.
 9. (en)Location.
 10. (en)Site.

konum atlatmayan tus

 1. (en)Dead key

Türetilmiş Kelimeler (bis)

konumkonum atlatmayan tuskonum atlatmayan tuşkonum belirleyicikonum eklekonum evrendeğerikonum hesabıkonum izomerkonum izomerikonum ölçüsükonukonu komşukonu başlığıkonu başlığı kaynak dizimikonu bulmabağıntısızbağıntısız serpilmebağıntısızlıkbağıntısalbağıntıbağıntı alanıbağıntı artalanıbağıntı bağlamasıbağıntı çaprazı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın