konum atlatmayan tus ne demek?

 1. (en)Dead key

dead

 1. Tadı kaçmış, soğuk
 2. Ölü gibi
 3. Ölü zaman
 4. Ölü, ölmüş, müteveffa
 5. Sönük
 6. Cansız, hareketsiz
 7. Renksiz, solgun

konum atlatmayan tuş

 1. (en)Dead key.

konum

 1. Bir kimsenin veya bir şeyin bir yerdeki durumu veya duruş biçimi, pozisyon.
 2. Yeryüzünde bir noktanın, enlem ve boylamların yardımıyla bulunan yeri, konuş.
 3. Durum, yer, vaziyet, pozisyon.
 4. Bir şehrin uzak ve yakın çevresiyle her türlü ilişkisini sağlayan ve şehrin gelişmesini etkileyen coğrafi şartlarının bütünü.
 5. Bir nesnenin seçilen bir başvuru noktasına, eksenine ya da eksenlerine göre yeri.
 6. Bk. yerleştirme
 7. Bk. bölge
 8. (en)Position.
 9. (en)Location.
 10. (en)Site.

tus

 1. Tabiat.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

konum atlatmayan tuşkonumkonum bağıntısıkonum belirleyicikonum eklekonum evrendeğerikonum hesabıkonum izomerkonum izomerikonum ölçüsükonukonu komşukonu başlığıkonu başlığı kaynak dizimikonu bulmaatlatmaatlatmakatlatmamakatlatatlatarakatlatıcıatlatılmaatlatılmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın