konsinye mallar consignment goods ne demek?

  1. perakendecinin satıncaya kadar tedarikçiye ödeme yapmadığı, nihai satış yapılıncaya kadar üzerine almadığı mallardır. satılmadığında tedarikçisine iade edilir.

konsinye

  1. Bir satıcının, başka bir satıcı veya dağıtıcı ile ürünlerinin ederini satıldıktan sonra almak üzere yaptığı satış.
  2. "Satasıya" anlamında kullanılan ticari kelime.

konsinye dışsatım

  1. Konsinye satış yoluyla yapılan dışsatım.
  2. (en)Export by consignement, export on consignement.

mallar

  1. Emvâl.

consignment

  1. Sevk edilen mal
  2. Teslim, gönderi
  3. Gönderme, sevk

Türetilmiş Kelimeler (bis)

konsinyekonsinye dışsatımkonsinye malkonsinye olarakkonsinye satışkonsinyasyonkonsinyatörkonsinasyon yoluyla ihracatkonsilkonsakonsanguinitekonsanguinözkonsantrasyonkonsantrasyon gradiyentimallarmallardmalları değerlendirmemalları saymakmalların güvenirliği düşünüsümalların orijinalliği fikrimalların teminatı fikrimallarının tümünü satmakmallanmamallanmakmallmalmal adama hem dost, hem düşmandırmal aktarımımal alıcısımal alındısı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın