mallarının tümünü satmak ne demek?

 1. (en)Sell up.

sell

 1. Yavaşça çekip sıyırma. Sıyrılma.
 2. Satmak
 3. Satışıyle meşgul olmak
 4. Satışım artırmak
 5. Dili beğendirmek
 6. (argo) aldatmak, kazıklamak
 7. Satılmak
 8. Satışta rağbet görmek
 9. Beğenilmek
 10. Hile, aldatma, oyun

malların güvenirliği düşünüsü

 1. Belirli sarmalaç içinde, belirli malın bulunacağı düşüncesi.
 2. (en)Notion of guarantee of products.
 3. (fr)Notation de garantie des produits

malların orijinalliği fikri

 1. Bk. malın özgünlüğü inancı

satmak

 1. Bir değer karşılığında bir malı alıcıya vermek
 2. Kendinde olmayan bir şeyi var gibi göstermek, taslamak
 3. Bir kimse, kendini veya başkasını olduğundan daha önemli, yetkili ve değerli göstermek
 4. Bir çıkar karşılığında bir şeyi gözden çıkarmak, feda etmek.
 5. Bir yolunu bularak birinden ayrılmak.
 6. (Tul.): Bir jestin, bir mimiğin, bir tümcenin, bir bölümcüğün altını çizmek, vurgulayıp belirtmek.
 7. (en)Sell.
 8. (en)Market.
 9. (en)Dispose of.
 10. (en)Offload.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

malların güvenirliği düşünüsümalların orijinalliği fikrimalların teminatı fikrimalları değerlendirmemalları saymaktümünü attümünü benimsetümünü bultümünü daralttümünü geçtümünü gizletümünü hesaplatümünü kapattümünü kestümünü kopyalatümüne uygulatümütümü açıktümü bittitümü büyük harftümü daraltılmış
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın