malların orijinalliği fikri ne demek?

 1. Bk. malın özgünlüğü inancı

malın özgünlüğü inancı

 1. Halkın, belirli sarmalaç ve markayı taşıyan malın özgün olduğu yolundaki inancı.
 2. (en)Originality notion of products.
 3. (fr)Notion d'originalité des produits

malların güvenirliği düşünüsü

 1. Belirli sarmalaç içinde, belirli malın bulunacağı düşüncesi.
 2. (en)Notion of guarantee of products.
 3. (fr)Notation de garantie des produits

malların teminatı fikri

 1. Bk. malların güvenirliği düşünüsü

fikri

 1. Düşünerek meydana getirilen şey.
 2. Düşünce ile ilgili.
 3. Düşünülerek oluşturulan.
 4. Fikre ait.
 5. (en)Thought, belief, concept, idea, opinion, mind, advice, suggestion, attitude, cogitation, conceit, conception, estimation, hint, impression, inspiration, notion, position, thinking, verdict, view, voice, sentiments.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

malların güvenirliği düşünüsümalların teminatı fikrimallarının tümünü satmakmalları değerlendirmemalları saymakmallarmallardmallanmamallanmakorijinallikorijinalorijinal eserorijinal faturaorijinal ilaçorijinal kimse
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın