mallanmak ne demek?

 1. Mal edinmek, zenginleşmek.
 2. (en)To acquire property.
 3. (en)To get rich.

mal

 1. Bir kimsenin, bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü
 2. Büyükbaş hayvan
 3. Alınıp satılabilen her türlü ticaret eşyası, tüccar malı, emtia.
 4. Bayağı, aşağılık, kötü kimse
 5. Esrar.
 6. Orospu.
 7. İnsan gereksinimlerini doğrudan veya dolaylı olarak karşılama özelliğine sahip her türlü nesne.
 8. Yanlış, kötü ve hasta anlamında kullanılan ön ek
 9. Eskiden çok fazla hastalığı belirtmek için kullanılan kelime
 10. Fık: Bir kimsenin tasarrufunda bulunan kıymetli, lüzumlu şey. (Varlık, servet, para, ticaret eşyası gibi.)

mallanma

 1. Mallanmak işi veya durumu.

mallar

 1. Emvâl.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

mallanmamallarmallardmalları değerlendirmemalları saymak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın