konsanguinöz ne demek?

 1. Aynı soydan gelen.
 2. (en)Consanguineous.

aynı

 1. Benzer
 2. Değişmeyen, aralarında ayrım olmayan
 3. Başkası değil, yine o.
 4. Ayırt edilemeyecek kadar benzeri, özdeşi, tıpkısı.
 5. Müşabih, mümasil, nazir.
 6. Bk. özdeş
 7. (en)Identical.
 8. (en)Alike.
 9. (en)Identic.
 10. (en)Same.

konsanguinite

 1. Aynı soydan gelen kişilerin arasındaki kan bağı.
 2. (en)Consanguinity.

konsantrasyon

 1. Dikkat toplaşımı
 2. Bir sıvı içindeki su veya sıvı miktarı azalarak koyulaşma, yoğunlaşma.
 3. Bk. derişim
 4. Bk. derişiklik
 5. Yoğunlaşma
 6. Bk. dikkati odaklama
 7. Bk. derişim (II)
 8. Yoğunluk.
 9. Bir çözücüdeki çözünen madde miktarını belirtmede kullanılan bir terim.
 10. Çözünen madde miktarının çözen madde miktarına oranı.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

konsanguinitekonsantrasyonkonsantrasyon gradiyentikonsantrasyon pilikonsantrasyon yanıt eğrisi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın