mal ne demek?

 1. Bir kimsenin, bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü

  Mal vardı, mülk vardı. At vardı, araba vardı.

  Ö. Seyfettin
 2. Büyükbaş hayvan

  Boz atlar yağız değildi, artık; mallar erimiş, zayıflamıştı.

  N. Araz
 3. Alınıp satılabilen her türlü ticaret eşyası, tüccar malı, emtia.
 4. Bayağı, aşağılık, kötü kimse

  İyi bir mal olsa buraya gönderirler miydi?

  R. H. Karay
 5. Esrar.
 6. Orospu.
 7. İnsan gereksinimlerini doğrudan veya dolaylı olarak karşılama özelliğine sahip her türlü nesne.
 8. Fık: Bir kimsenin tasarrufunda bulunan kıymetli, lüzumlu şey. (Varlık, servet, para, ticaret eşyası gibi.)
 9. "Süren, sürülen, sarılan, takılan" anlamlarıyla terkibler yapılmada kullanılır. (Mesela: Paymal: Ayak altında çiğnenen) (Osmanlıca'da yazılışı: mal (-))
 10. Evmek, acele etmek, tez tez gitmek. (Osmanlıca'da yazılışı: ma'l)
 11. Yanlış, kötü ve hasta anlamında kullanılan ön ek
 12. Eskiden çok fazla hastalığı belirtmek için kullanılan kelime
 13. (en)Farm stock.
 14. (en)Capital.
 15. (en)Goods and chatt.
 16. (en)Skydiver talk for Malfunction.
 17. (en)Prefix, bad, abnormal.
 18. (en)William W Malandra, Introduction to Ancient Iranian Religion.
 19. (en)NIII: duty, obligation; obliged.
 20. (en)In some words it has the form male-, as in malediction, malevolent.
 21. (en)See Malice.
 22. (en)Malfunction.
 23. (en)Minimum Analytical Limit.
 24. (en)Goods.
 25. (en)Merchandise.
 26. (en)Property.
 27. (en)Possessions.
 28. (en)Holding.
 29. (en)Asset.
 30. (en)Chose.
 31. (en)Commodity.
 32. (en)Hereditament.
 33. (en)Ware.
 34. (en)Effects.
 35. (en)Livestock.
 36. (en)Wares.
 37. (en)Prefix in composition denoting ill, or evil, male, ad, fr.
 38. (en)Malus, bad, ill.
 39. (en)Chattel.
 40. (en)Riches.
 41. (en)Wealth.
 42. (en)Possession.
 43. (en)Estate assets.
 44. (en)Scoundrel.
 45. (en)Bastard.
 46. (en)Piece article.
 47. (en)Manufactures.
 48. (en)Supplies.
 49. (en)Consignment.
 50. (en)Produce.

mal adama hem dost, hem düşmandır

 1. Malın insana yararı olduğu gibi zararı da vardır.

mal aktarımı

 1. Malları bir taşıma aracından alıp bir başkasına verme.
 2. (en)Transshipment.
 3. (fr)Transbordement

Türetilmiş Kelimeler (bis)

mal adama hem dost, hem düşmandırmal aktarımımal alıcısımal alındısımal anlaşmasımal bedeli sigorta taşımamal bedeli taşımamal belgeleri karşılığı borçmal beyanımal bildirimimaMa cherema dun üş şuurma fevkat tabiiyema i cari
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın