kaynak bölgesi ne demek?

 1. Nötron akı yoğunluğunun ölçümünü kolaylaştırmak amacıyla, içine nötron kaynağı ilâve edilen reaktör çalışma bölgesi.
 2. (en)Source range.
 3. (fr)Domaine des sources

kaynak bağlantısı

 1. Kaynak işlemiyle oluşturulmuş bağlantı.
 2. (en)Welded joint.
 3. (fr)Joint soudé

kaynak basıncı

 1. Kaynak işlemi sırasında, elektrotlar yoluyle yüzeye uygulanan basınç.
 2. (en)Welding pressure.
 3. (fr)Pression de soudage

bölge

 1. Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka
 2. Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye.
 3. Bir ülkenin, doğal özellikleri, nüfus yapısı, kaynakları, çıkarları açısından türdeşlik gösteren, bir bütün olarak tasarlanmasında yarar görülen bölümü.
 4. Bir kentin, bilinçli bir belgeleme yöneltisinin sonucu olarak, işleyim, tarım, konut, yönetim, tecim vb. işlevleri için, düzentasarında ayrılmış alanlardan herbiri.
 5. (en)Region, zone.
 6. (en)Area.
 7. (en)Zone.
 8. (en)Region.
 9. (en)District.
 10. (en)Division.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kaynak bağlantısıkaynak basıncıkaynak beklemekaynak bekleme durumukaynak belgekaynakkaynak akımıkaynak alabalığıkaynak ayırma görünümükaynak büyüklüğükaynakaynaçkaynaç taşıkaynaçtaşıkaynağa görebölgeselbölgesel anatomibölgesel anestezibölgesel azgelişmebölgesel başkalaşımbölgebölge albölge anatomisibölge başsavcısıbölge denetimiböldürmeböldürmekböleböleçbölek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın