kas doku ne demek?

 1. İstem dışı hareketleri yapan iç organlarda ve istemle hareket eden kaslarda bulunan hücreler topluluğu.

kas dokusu

 1. Hareketi sağlayan ve kasılabilen kas tellerini kapsayan hücreler topluluğu; istemli ya da istemsiz olarak kasılma durumlarına göre çizgili kas (iskelet kası), düz kas, yürek kası çeşitleri vardır.
 2. Hareket ve kasılma için özelleşmiş, elektriksel, kimyasal ve mekanik olarak uyarılabilen ve uyarıldıklarında hücre zarı boyunca yayılabilen aksiyon potansiyeli oluşturma özelliğine sahip olan hücrelerden oluşan doku. Bu hücreler iskelet kası, kalp kası ve düz kas diye üç tipe ayrılır.
 3. (en)Muscle tissue.
 4. (fr)Tissu musculaire

kas deri siniri

 1. Plexus brachialis'ten çıkan, hem kasları hem de deriyi uyaran sinir, nervus muskulokutaneus.
 2. Plexus brachialis'ten çıkan, hem kasları hem de deriyi uyaran sinir, nervus muskulokutaneus.Dgr.: anat. nervus musculocutaneus
 3. (la)Nervus musculocutaneus

doku

 1. Bir vücudun veya bir organın yapı ögelerinden birini oluşturan hücreler bütünü, nesiç.
 2. Bir bütünün yapısı ve özelliği.
 3. Belirli bir işi yapmak üzere özelleşmiş hücreler topluluğu.
 4. Bitki ve hayvan organlarını meydana getiren, aynı görevi yapmak üzere bir arada bulunan, benzer hücre topluluklarının hücreler arası maddeyle beraber oluşturdukları yapı. Epitel, bağ, kas, sinirdokusu gibi.
 5. Organları meydana getiren, aynı görevi yapmak üzere bir arada bulunan benzer ya da tek tip hücrelerin oluşturdukları yapı.
 6. Biçim ve görev bakımından birbirlerine benzeyen hücrelerin bir araya toplandıkları yapı. Hücre farklılaşmasıyla organizmada epitel, destek, kas ve sinir dokuları bulunur.
 7. Bitki ve hayvan organlarını meydana getiren, aynı görevi yapmak üzere bir arada bulunan, ortak yapı ve işleve sahip hücreler grubunun oluşturdukları yapı.
 8. (en)Textus.
 9. (en)Texture.
 10. (en)Tissue.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kas dokusukas deri sinirikas distrofisikas duyarlığıkas duyumukas ağrısıkas atrofisikas aygıtıkas bölütükas çıkıntısıkaskas çizgesikakaakaabakaabiliyetlerkaakıdokudoku aktarımıdoku aşınmasıdoku aşısıdoku bileşimidoku bilgisidoku bilimcidoku bilimidoku bozukluğudoku bozulmasıdokdok alanıdok cddok eklentisidok işçisi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın