doku aşınması ne demek?

 1. (en)Erosion.

doku aşısı

 1. (karşılık: transplantatyon), (Lât. trans = karşı, Lât. plantare = ekmek) Bir bireyin vücudunun bir bölgesinin aynı ya da başka bir bireyinin vücudunun aynı ya da başka bir bölgesine taşınması.
 2. (en)Transplantation.
 3. (al)Transplantation
 4. (fr)Transplantation
 5. (la)Trans,plantare

doku

 1. Bir vücudun veya bir organın yapı ögelerinden birini oluşturan hücreler bütünü, nesiç.
 2. Bir bütünün yapısı ve özelliği.
 3. Belirli bir işi yapmak üzere özelleşmiş hücreler topluluğu.
 4. Bitki ve hayvan organlarını meydana getiren, aynı görevi yapmak üzere bir arada bulunan, benzer hücre topluluklarının hücreler arası maddeyle beraber oluşturdukları yapı. Epitel, bağ, kas, sinirdokusu gibi.
 5. Organları meydana getiren, aynı görevi yapmak üzere bir arada bulunan benzer ya da tek tip hücrelerin oluşturdukları yapı.
 6. Biçim ve görev bakımından birbirlerine benzeyen hücrelerin bir araya toplandıkları yapı. Hücre farklılaşmasıyla organizmada epitel, destek, kas ve sinir dokuları bulunur.
 7. Bitki ve hayvan organlarını meydana getiren, aynı görevi yapmak üzere bir arada bulunan, ortak yapı ve işleve sahip hücreler grubunun oluşturdukları yapı.
 8. (en)Textus.
 9. (en)Texture.
 10. (en)Tissue.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

doku aşısıdokudoku aktarımıdoku bileşimidoku bilgisidoku bilimcidoku bilimidoku bozukluğudoku bozulmasıdoku büyümesidokdok alanıdok cddok eklentisidok işçisiaşınmaaşınma dayanımıaşınma direnciaşınma dönemiaşınma morfolojisi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın