doku bilimi ne demek?

  1. Canlılardaki dokuların oluşum, evrim ve birleşimini inceleyen bilim dalı, histoloji.
  2. (Yun. histos: doku; logos: bilim) Canlıların dokularını geniş bir şekilde inceleyen biyolojinin bir dalı. Histoloji.
  3. Bitki ve hayvan organlarını meydana getiren, aynı görevi yapmak üzere bir arada bulunan, ortak yapı ve işleve sahip hücreler grubunun oluşturdukları yapıyı inceleyen bilim dalı, histoloji.
  4. (en)Histology.
  5. (al)Histologie
  6. (al)Histologie, Gewebelehre
  7. (fr)Histologie

doku bilimci

  1. Doku bilimiyle uğraşan kimse, bilgin.

doku bileşimi

  1. Dokuyu oluşturan elementlerin tür ve nitelikleri.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

doku bilimcidoku bileşimidoku bilgisidoku bozukluğudoku bozulmasıdokudoku aktarımıdoku aşınmasıdoku aşısıdoku büyümesidokdok alanıdok cddok eklentisidok işçisibilimbilim adamıbilim dalıbilim dışıbilim dilibilibili bilibili brokerbiliarybiliary abscessbilbil ahirebil casesbil farzbil hakkı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın