kas çıkıntısı ne demek?

 1. Çekiç kemiğinin collum maIlei'sinin ortasında, musculus tensor tympani’nin yapışmasına özgü çıkıntı.
 2. Cartilago arytaenoidea’nınkas çıkıntısı, prosessus muskularis.
 3. Çekiç kemiğinin collum maIlei'sinin ortasında, m. tensor tympani'nin yapışmasına özgü çıkıntı.
 4. Cartilago arytaenoidea'nın kas çıkıntısı, prosessus muskularis.Dgr.: anat. processus muscularis
 5. (la)Processus muscularis

kas

 1. Tellerden oluşan ve kasılarak vücut hareketlerini sağlayan organ ve bu organın telsi dokusu, adale.
 2. Bir şeye el ayası ile vurmak.
 3. Ölüm, mevt. (Osmanlıca'da yazılışı: ka's)
 4. Kasılıp gevşeme özelliğine sahip hücrelerden yapılı doku, muskulus.
 5. (en)Muscular.
 6. (en)Muscle.
 7. (en)Brawn.
 8. (en)Myo-.
 9. (la)Musculus

kas ağrısı

 1. Belli başlı bir bozukluk görülmeksizin duyulan bir veya bir grup kasın ağrısı, miyalji.
 2. (en)Myalgia.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kaskas ağrısıkas atrofisikas aygıtıkas bölütükas çizgesikas deri sinirikas distrofisikas dokukas dokusukakaakaabakaabiliyetlerkaakıçıkıntısızçıkıntıçıkıntı belirtisiçıkıntı derecesiçıkıntı oluşturmakçıkıntı sahne
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın