kas çizgesi ne demek?

 1. (en)Electromyography.

kas çıkıntısı

 1. Çekiç kemiğinin collum maIlei'sinin ortasında, musculus tensor tympani’nin yapışmasına özgü çıkıntı.
 2. Cartilago arytaenoidea’nınkas çıkıntısı, prosessus muskularis.
 3. Çekiç kemiğinin collum maIlei'sinin ortasında, m. tensor tympani'nin yapışmasına özgü çıkıntı.
 4. Cartilago arytaenoidea'nın kas çıkıntısı, prosessus muskularis.Dgr.: anat. processus muscularis
 5. (la)Processus muscularis

kas

 1. Tellerden oluşan ve kasılarak vücut hareketlerini sağlayan organ ve bu organın telsi dokusu, adale.
 2. Bir şeye el ayası ile vurmak.
 3. Ölüm, mevt. (Osmanlıca'da yazılışı: ka's)
 4. Kasılıp gevşeme özelliğine sahip hücrelerden yapılı doku, muskulus.
 5. (en)Muscular.
 6. (en)Muscle.
 7. (en)Brawn.
 8. (en)Myo-.
 9. (la)Musculus

çizge

 1. Bir olayın çeşitli durumlarını göstermeye veya birkaç şey arasında karşılaştırma yapmaya yarayan çizgilerden oluşmuş biçim, grafik.
 2. Bir değişkenin işlevi olarak ölçülen ya da hesaplanan bir niceliğin aldığı sayısal değerleri yerlem çatkısında noktalayarak elde edilen sürekli eğri.
 3. Bir değişkenin işlevi olarak ölçülen ya da hesaplanan bir niceliğin aldığı sayısal değerleri yerlem çatkısında noktalayarak elde edilen sürekli eğri.
 4. (en)Graph.
 5. (en)Chart.
 6. (en)Diagram.
 7. (en)Graphic.
 8. (en)Profile.
 9. (al)Graphische Darstellung
 10. (fr)Graphique

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kas çıkıntısıkaskas ağrısıkas atrofisikas aygıtıkas bölütükas deri sinirikas distrofisikas dokukas dokusukakaakaabakaabiliyetlerkaakıçizgeselçizgesel kullanıcı arayüzüçizgesel kütle ölçümüçizgeçizge alanıçizgelemeçizgeleme aygıtı arayüzüçizgeleme motoruçizçizburgerçizdirmeçizdirmekçize
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın