kamer balığı ne demek?

 1. Ay balığı.

ay

 1. Yer yuvarlağının uydusu olan gök cismi, kamer.
 2. Birdenbire duyulan acı, ağrı, şaşırma, ürkme veya sevinç anlatan bir söz.
 3. Art arda gelen iki yeni ay arasında geçen süre.
 4. Yılın on iki bölümünden her biri.
 5. Bir ayın herhangi bir gününden ertesi ayın aynı gününe kadar geçen veya yaklaşık otuz gün olarak kabul edilen süre.
 6. Yeryuvarlağının uydusu, ona en yakın gökcismi.
 7. Yer yuvarlağının uydusu olan gök cismi.
 8. Mec. Güzel, parlak, nurlu.
 9. (en)Month.
 10. (en)Quarry.

kamer

 1. Kur'an-ı Kerim'in 54. suresi.
 2. Ay.
 3. Hilal.
 4. Sadık hizmetkar.
 5. Gökteki ay.
 6. (en)Moon ay.
 7. (en)Moon.

kamer suresi

 1. Kur'an-I Kerim'in 54. Suresinin ismi olup İktarabet Suresi de denir. Mekkidir.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kamerkamer suresikamerakamera açılarıkamera açısıkamera adesesikamera alkamera anteriyor bulbikamera anteriyor bulbi şantıkamera arabasıkamekameakamedkameezkamefitlerbalığı çokbalığa aitbalığa çıkmakbalığa gittibalıbalı olan bal yemez mibalı parmağı uzun yemez, kısmetlisi yerbalıbaş
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın