balı olan bal yemez mi ne demek?

 1. Bir kimsenin elinde başkasına verilecek veya satılacak bir şey bulunması, ondan kendisinin de yararlanmasına engel değildir.

balı

 1. Parıltı, ışıltı.
 2. Büyük kardeş.
 3. Sevgi gösterilen kimselere söylenir.
 4. Veli, ermiş.
 5. Parlak, parıldayan, parlamak.
 6. Türk erenlerinden.
 7. Endonezya'da bir ada

balı parmağı uzun yemez, kısmetlisi yer

 1. Güzel bir şey, onu isteyen ve elde edecek gibi görünenin değil kısmeti olanın eline geçer.

olan

 1. Olmak eyleminin şimdiki zaman ortacı.
 2. (en)Pron. one.

bal

 1. Arılarının bitki ve çiçeklerden topladıkları bal özünden yapıp kovanlarındaki petek gözlerine doldurdukları, rengi beyazdan esmere kadar değişen tatlı, koyu, sıvı madde.
 2. Olgunlaşmış incirin, dışına sızan tatlısı.
 3. Ağaçların kabuğundan sızarak pıhtılaşan besi suyu.
 4. Bal arılarının bitki ve çiçeklerden topladıkları bal özünden yapıp kovanlarındaki petek gözlerine doldurdukları, rengi beyazdan esmere kadar değişen tatlı, koyu, sıvı madde.
 5. Kovan ile mermi çekirdeklerinin tasnif, irtibat ve arşiv araştırma faaliyetlerinin daha etkin yürütülebilmesine olanak veren, bilgisayarlı görüntülü balistik analiz sistemi.
 6. Bal arıları tarafından üretilen ve esas itibarıyla glukoz ve fruktozdan oluşan, glukozdan daha tatlı, besin maddesi ve tıpta ilaç olarak kullanılan, yegane doğal küçük moleküllü şekerler karışımı.
 7. Özellikle kurşun, inorganik civa, arsenik, altın ve antimon gibi ağır metallerle heterosiklik şelat kompleksleri oluşturarak bu elementlerin, enzimlerde bulunan sülfidril gruplarına bağlanmasını engelleyen ve sonuçta idrarla atılımlarını sağlayanağır metal zehirlenmelerinde kullanılan birantidot, dimerkaprol.
 8. (C.: Buul) Cahiliyet devrine mahsus bir put. Güneş Tanrısı. (Osmanlıca'da yazılışı: ba'l)
 9. Kalb, gönül, yürek. Hatır.
 10. Kanat. (Osmanlıca'da yazılışı: bâl)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

balıbalı parmağı uzun yemez, kısmetlisi yerbalıbaşbalığa aitbalığa çıkmakbalığa gittibalığı çokbalıkbalık adambalık ağa girdikten sonra aklı başına gelirbalbal alacak çiçeği bilmekbal arısıBal ayısı kedisibal bal demekle ağız tatlanmazolanolan bitenolan olduolana aykırı koşullu önermeolanakolanak irdelemesiolanak sağlamakolanak tanımakolanak verenolanak vermekolaola kiolabildiğinceolabildiğince çabukolabildiğince faydalanmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın