ay ne demek?

 1. Yer yuvarlağının uydusu olan gök cismi, kamer.
 2. Birdenbire duyulan acı, ağrı, şaşırma, ürkme veya sevinç anlatan bir söz.
 3. Art arda gelen iki yeni ay arasında geçen süre.
 4. Yılın on iki bölümünden her biri.
 5. Bir ayın herhangi bir gününden ertesi ayın aynı gününe kadar geçen veya yaklaşık otuz gün olarak kabul edilen süre.
 6. Yeryuvarlağının uydusu, ona en yakın gökcismi.
 7. Yer yuvarlağının uydusu olan gök cismi.
 8. Mec. Güzel, parlak, nurlu.
 9. (en)Month.
 10. (en)Quarry.
 11. (en)Royal vizier to Tutankhamen, Ay persuaded the boy king to banish the name and religion of the heretical Akhenaten, who preceded King Tut , and to restore the traditional gods of Egypt to prominence Ay succeeded Tutankhamen as pharaoh, who some Egyptologists believe was murdered by Ay and others.
 12. (en)Affirmative vote LA - tone of the scale SO - sol.
 13. (en)1) Merneferre, pharaoh of the 13th dynasty;.
 14. (en)Luna.
 15. (en)Ah! alas! Same as Aye.
 16. (en)Yes; yea; a word expressing assent, or an affirmative answer to a question.
 17. (en)It is much used in viva voce voting in legislative bodies, etc.
 18. (en)Always; ever; continually; for an indefinite time.
 19. (en)Moon.
 20. (fr)Lune
 21. Kabul oyu, olumlu oy
 22. Evet!, hay hay!

ay ağılı

 1. Ayın çevresindeki ışık. Ayın aylası, hale.

ay altında bulunan

 1. (en)Sublunar.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

ay ağılıay altında bulunanay ayay ayakta çoban yatakta, ay yatakta çoban ayaktaay aydın, hesap belliay ayeay bacayı aştıay balığıay balığıgilleray baltaaa 1a alfa lipoproteinemia b basımıa b c basımı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın