kamera ne demek?

 1. Kamera ile görüntüyü kaydeden kimse.
 2. Bir çekime başlanırken, yönetmenin alıcıyı çalıştırmaları için verdiği buyruk.
 3. Bk. alıcı
 4. Oda, kamara.
 5. Anatomide, etrafı çevrili küçük boşuk
 6. (en)Camera alıcı.
 7. (en)Cameraman.
 8. (en)Cinematograph.
 9. (en)Camera.

alıcı

 1. Satın almak isteyen kimse, müşteri.
 2. Kendisine bir şey gönderilen kimse.
 3. Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren aygıt.
 4. Bkz. Almaç.
 5. Görüntüleri alan cihaz, kamera.
 6. Azrail.
 7. Işığı, elektro-manyetik dalgaları alıp değerlendiren araç. Göz, fotoğraf plağı, radyo, radyo ırakgörürü gibi.
 8. Mal veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi.
 9. Bir telefon çevrimindeki kiplenik akımları ses dalgasına dönüştüren çevireç.
 10. Bir vericinin yayınladığı imlemleri işitilebilir imlere dönüştüren düzenek.

kamera açıları

 1. (en)Camera angles

kamera açısı

 1. (en)Camera angle.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kamera açılarıkamera açısıkamera adesesikamera alkamera anteriyor bulbikamera anteriyor bulbi şantıkamera arabasıkamera ayarlarıkamera belleğikamera çerçevesikamerkamer balığıkamer suresikamekameakamedkameezkamefitler
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın