balı parmağı uzun yemez, kısmetlisi yer ne demek?

 1. Güzel bir şey, onu isteyen ve elde edecek gibi görünenin değil kısmeti olanın eline geçer.

balı

 1. Parıltı, ışıltı.
 2. Büyük kardeş.
 3. Sevgi gösterilen kimselere söylenir.
 4. Veli, ermiş.
 5. Parlak, parıldayan, parlamak.
 6. Türk erenlerinden.
 7. Endonezya'da bir ada

balı olan bal yemez mi

 1. Bir kimsenin elinde başkasına verilecek veya satılacak bir şey bulunması, ondan kendisinin de yararlanmasına engel değildir.

uzun

 1. İki ucu arasında fazla uzaklık olan, kısa karşıtı.
 2. Başlangıcı ile bitimi arasında fazla zaman aralığı olan, çok süren
 3. Ayrıntılı, derinlemesine
 4. (en)Long.
 5. (en)Tall.
 6. (en)Lengthy.
 7. (en)Extended.
 8. (en)Prolonged.
 9. (en)Maxi.
 10. (en)Far-off.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

balıbalı olan bal yemez mibalıbaşbalığa aitbalığa çıkmakbalığa gittibalığı çokbalıkbalık adambalık ağa girdikten sonra aklı başına gelirbalbal alacak çiçeği bilmekbal arısıBal ayısı kedisibal bal demekle ağız tatlanmazparmağı ağzında kalmakparmağı olmakparmağımsıparmağında oynatparmağında oynatmakparmağını aramakparmağını bile kıpırdatmamakparmağını bile oynatmamakparmağını emmekparmağını kıpırdatmadanparmağa aitparmağa takılan sandaletparmaparma peyniri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın