kamera anteriyor bulbi şantı ne demek?

 1. Glakomun tedavisinde, camera anterior bulbi'den subkonjunktival dokuların altına kadar goniomiplantlar yerleştirilerek bir çeşit şant oluşturulması.
 2. (en)Anterior chamber shunts.

kamera

 1. Kamera ile görüntüyü kaydeden kimse.
 2. Bir çekime başlanırken, yönetmenin alıcıyı çalıştırmaları için verdiği buyruk.
 3. Anatomide, etrafı çevrili küçük boşuk
 4. Bk. alıcı
 5. Oda, kamara.
 6. (en)Camera alıcı.
 7. (en)Cameraman.
 8. (en)Cinematograph.
 9. (en)Camera.

kamera açıları

 1. (en)Camera angles

anteriyor

 1. Ön.
 2. Önde bulunan, ön tarafta bulunan.
 3. Anteriyör.
 4. (en)Anterior.
 5. (la)Anterior

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kamerakamera açılarıkamera açısıkamera adesesikamera alkamera anteriyor bulbikamera arabasıkamera ayarlarıkamera belleğikamera çerçevesikamerkamer balığıkamer suresikamekameakamedkameezkamefitleranteriyoranteriyor lopanteriyor pituiteranteriyor prezantasyonanteriyöranteridyoforanteridyumanterioranterior chamberanterior chamber shuntsanteranteretrograd sistografianterezoit
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın