kırk gün günahkar bir gün tövbekar ne demek?

 1. Sürekli kötülük yapıp daha sonra iyi bir iş yapan kişilere söylenir.
 2. Kötülükleri iyiliklerinden fazla olanlar için söylenir.

kırk

 1. Otuz dokuzdan sonra gelen sayının adı.
 2. Bu sayıyı gösteren 40, XL rakamlarının adı.
 3. Dört kere on, otuz dokuzdan bir artık.
 4. Soy, nesil.
 5. (en)Forty.

kırk basması

 1. Doğumdan sonraki kırk gün içinde anne veya çocuğun ruhsal sebeplere bağlanan ateşli bir hastalığa yakalanması.

gün

 1. Ortalığın aydınlık olduğu zaman aralığı.
 2. Güneş
 3. Yer yuvarlağının kendi ekseni etrafında bir kez dönmesiyle geçen 24 saatlik süre
 4. Güneş ışığı.
 5. Gündüz
 6. İçinde bulunulan zaman
 7. Zaman, sıra
 8. Çağ, devir.
 9. İyi yaşanmış zaman.
 10. Güneş'in öğleden art arda iki geçişi arasındaki zaman süresi.

günahkar

 1. Günah işlemiş, günahlı.
 2. Günah işlemiş (kimse), günahlı.
 3. Günah işleyen, günahlı. (Osmanlıca'da yazılışı: günahkâr)
 4. (en)Sinful, wicked, erring, evil, fallen, guilty, reprobate, sacrilegious, ungodly, unrighteous.
 5. (en)Sinful.
 6. (en)Sinner.
 7. (en)Wrongdoer.
 8. (en)Culpable.
 9. (en)Impious.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kırkkırk basmasıkırk beşlik plakkırk bir kere maşallahkırk evin kedisikırk gün taban eti, bir gün av etikırk hamamıkırk haramilerkırk kapının ipini çekmekkırk parakırkır atın yanında duran ya huyundan ya suyundankır baykuşukır bekçisikır boynunugüngün batmasıgün ağarırkengün ağarmakgün ağarmasıgün almakgün aşırıgün atmakgün aydınlığıgün balıgübleğgübleğegübregübre araştırma bilimigübre böceği
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın