kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan ne demek?

 1. Kişi arkadaşlık ettiği kimseden etkilenir.

kır

 1. Beyazla az miktarda siyah karışmasından oluşan renk
 2. Bu renkte olan.
 3. Şehir ve kasabaların dışında kalan, çoğu boş ve geniş yer
 4. Katran, zift. (Osmanlıca'da yazılışı: kîr)
 5. (en)Grey.
 6. (en)Gray.
 7. (en)Greyish.
 8. (en)Grayish.
 9. (en)Frosty.
 10. (en)Grizzled.

kır baykuşu

 1. Kuşlar (Aves) sınıfının, baykuşlar (Strigiformes) takımının, baykuşgiller (Strigidae) familyasından, bütün Türkiye'de kışlayan, açık, düz ya da tepelik yerlerde, özellikle bataklık ve sulak çayırlarda yaşayan, besinini küçük memeli hayvanlar, bazen böcek, kuş, sürüngen ve kurbağalar teşkil eden göçmen bir tür. Bataklık baykuşu.
 2. (en)Short eared owl.
 3. (fr)Hibou des marais
 4. (la)Asio flammeus

atın

 1. (en)Unhorse

yanında

 1. Bir şeye, bir kimseye göre, nispetle
 2. (en)In one's hearing.
 3. (en)Nearby.
 4. (en)Close by.
 5. (en)Hard.
 6. (en)At the side of.
 7. (en)By the side of.
 8. (en)Alongside.
 9. (en)Beside.
 10. (en)Next.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kırkır baykuşukır bekçisikır boynunukır çiçeğikır çiçeklerikır deyişlerikır donkır dökme demirkır eğlencesikıbabkıbahkıbalkıbbkıbbeatınatın alnındaki beyazlıkatın bacağındaki iki çıkık kemikatın bahtsızı arabaya düşeratın bileğiatın bileğinde bukağı takılan yeratın binicisine uyumlu davranmasıatın bir kol saati görmek istiyorum.atın bir merkez etrafında yan gitmesiatın birdenbire durmasıatı alan üsküdarı geçtiatı atasıyla, katırı anasıylaatı yarışlardan almakatı yormakatıcı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın