kümelenmemiş sıklık dağılımı ne demek?

 1. Gözlem sıklıklarını kümeler içinde değil, tek tek değerler biçiminde veren sıklık dağılımı.
 2. (en)Frequency distribution of ungrouped data.

kümelenmemek

 1. (en)(neg. form of kümelenmek) heap together, group together, heap up, conglomerate, build.

kümelenme

 1. Kümelenmek işi
 2. Bakteri veya alyuvar gibi yüzeyinde antijen taşıyan çok sayıda taneciğin, belirli bir antikor veya bir ajanla muamelesinden sonra birbirine bağlanarak kümeleşmesi. Yanlış kan aktarımlarında antikorların alyuvar yüzeyindeki antijenlere bağlanması sonucu alyuvarların bir araya toplanarak kümeler oluşturması, aglütinasyon.
 3. Bk. yaklaşma
 4. (en)Aggregation.
 5. (en)Agglutination.

sıklık

 1. Sık olma durumu.
 2. Sıkça geçme, kullanımı sık olma.
 3. Frekans.
 4. Titreşen bir dizgenin, bir dalganın saniyedeki titreşim, sayısı; birimi hertz. (Hz)'dir.
 5. Bk. yinelenim
 6. İncelenen bir değişkenin belli bir değerinin kaç kez gözlendiğini gösteren sayı.
 7. Bir olayın belli bir toplulukta belirli süre içerisindeki görülüş sayısı, insidans.
 8. Belli bir puanla gösterilen ya da herhangi bir sınıf genişliği içinde yer alan denek, gözlem ya da olay sayısı.
 9. Bir gözlem dizisinde aynı değerlerin yinelenmiş sayısı.
 10. (en)Thickness.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kümelenmemekkümelenmekümelenme ekonomilerikümelenme faktörükümelenme trombozukümelenmeksıklıksıklık bantlarısıklık çizelgesisıklık çokgenisıklık dağılımısıklık değiştiricisıklık derecesisıklık dizisisıklık eğrisisıklık işlevisıklaşmasıklaşmaksıklaşmamaksıklaştırılmasıklaştırılmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın