küçük terim ne demek?

 1. Bir tasımda, vargının konusu olan terim.
 2. (Tasımda) Kapsamı daha küçük olan ve sonuç önermesinde özne olan terim: İnsan ölümlüdür. Sokrates insandır. Sokrates ölümlüdür. Sokratesküçük terimdir. S ile gösterilir.
 3. (fr)Mineur
 4. (la)Minor terminus

küçük tekerlek

 1. (en)Caster.

küçük tekne

 1. (en)Cockleboat, wherry.

terim

 1. Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah
 2. Geleneksel mantıkta özne veya yüklem.
 3. Cebirsel bir anlatımda + veya - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri.
 4. Bir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri.
 5. Bir kesrin pay ve paydasından her biri, had.
 6. bilim ve sanat kavramlarından birini anlatan sözcük
 7. Bilim ve sanat kavramlarından birini anlatan sözcük.
 8. Fransızca olan "Terme" kelimesinden uydurulmuştur. "Istılah" veya "tabir" yerinde kullanılır.
 9. (en)Term.
 10. (en)Locution.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

küçük tekerlekküçük tekneküçük teknik problemküçük teleskopküçük tepeküçük tabelaküçük taksiküçük tamsayıküçük taneliküçük tansiyonküçükküçük abdestküçük adküçük adamküçük agaçküçük ağaçkakanküçük ağızlıkküçük ahenk kaidesiküçük ahırbeyiküçük aileküçücükküçücük ama çok etkili şeyküçücük kalmış parçaküçücük şeyküçücüklükterimterim sembolleriterim simgesiterim talimıterim terim integrallenmeterim terim toplanmaterim terim türevlenmeterim veya deyimterim yöneteniterim yöneteni simgesiteriteribteribeteridterif
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın