terim yöneteni simgesi ne demek?

 1. Değer alanı a, e, i, o terim yönetenlerinden oluşan dizimsel değişken: t.

terim

 1. Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah
 2. Geleneksel mantıkta özne veya yüklem.
 3. Cebirsel bir anlatımda + veya - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri.
 4. Bir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri.
 5. Bir kesrin pay ve paydasından her biri, had.
 6. bilim ve sanat kavramlarından birini anlatan sözcük
 7. Bilim ve sanat kavramlarından birini anlatan sözcük.
 8. Fransızca olan "Terme" kelimesinden uydurulmuştur. "Istılah" veya "tabir" yerinde kullanılır.
 9. (en)Term.
 10. (en)Locution.

terim sembolleri

 1. L, toplam orbital açısal momentum sayısını; J, toplam açısal momentum kuantum sayısını göstermek ve 2S+1, spin çokluğunu göstermek üzere 2S+1LJ şekilde verilen , atomların enerji seviyelerinin gösterilmelerinde kullanılan semboller.

yöneten

 1. (en)Superintendent

Türetilmiş Kelimeler (bis)

terimterim sembolleriterim simgesiterim talimıterim terim integrallenmeterim terim toplanmaterim terim türevlenmeterim veya deyimterim yöneteniterimbilimteriteribteribeteridterifyönetenyöneten deyimyöneten deyim kapanışıyöneten kelimeyönetyönelyönelikyönelik bağdeğeryönelik yayınyönelim
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın