terim ne demek?

 1. Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah

  Bazıları ise terimlerimizi milletlerarası esaslara bağlamak davasındadırlar.

  F. R. Atay
 2. Geleneksel mantıkta özne veya yüklem.
 3. Cebirsel bir anlatımda + veya - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri.
 4. Bir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri.
 5. Bir kesrin pay ve paydasından her biri, had.
 6. bilim ve sanat kavramlarından birini anlatan sözcük
 7. Bilim ve sanat kavramlarından birini anlatan sözcük.
 8. Fransızca olan "Terme" kelimesinden uydurulmuştur. "Istılah" veya "tabir" yerinde kullanılır.
 9. (en)Term.
 10. (en)Locution.
 11. (en)Technical word or expression.

terim sembolleri

 1. L, toplam orbital açısal momentum sayısını; J, toplam açısal momentum kuantum sayısını göstermek ve 2S+1, spin çokluğunu göstermek üzere 2S+1LJ şekilde verilen , atomların enerji seviyelerinin gösterilmelerinde kullanılan semboller.

terim simgesi

 1. Tasımsal mantıkta değer alanı birli yüklemlerden, başka bir deyişle yalın ya da olumsuzlamalı terimlerden oluşan dizimsel değişken: S, P, M, T.
 2. (en)Term symbol.
 3. (fr)Symbole de termes

Türetilmiş Kelimeler (bis)

terim sembolleriterim simgesiterim talimıterim terim integrallenmeterim terim toplanmaterim terim türevlenmeterim veya deyimterim yöneteniterim yöneteni simgesiterimbilimteriteribteribeteridterif
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın