terim sembolleri ne demek?

 1. L, toplam orbital açısal momentum sayısını; J, toplam açısal momentum kuantum sayısını göstermek ve 2S+1, spin çokluğunu göstermek üzere 2S+1LJ şekilde verilen , atomların enerji seviyelerinin gösterilmelerinde kullanılan semboller.

terim

 1. Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah
 2. Geleneksel mantıkta özne veya yüklem.
 3. Cebirsel bir anlatımda + veya - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri.
 4. Bir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri.
 5. Bir kesrin pay ve paydasından her biri, had.
 6. bilim ve sanat kavramlarından birini anlatan sözcük
 7. Bilim ve sanat kavramlarından birini anlatan sözcük.
 8. Fransızca olan "Terme" kelimesinden uydurulmuştur. "Istılah" veya "tabir" yerinde kullanılır.
 9. (en)Term.
 10. (en)Locution.

terim simgesi

 1. Tasımsal mantıkta değer alanı birli yüklemlerden, başka bir deyişle yalın ya da olumsuzlamalı terimlerden oluşan dizimsel değişken: S, P, M, T.
 2. (en)Term symbol.
 3. (fr)Symbole de termes

sembol

 1. Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret, remiz, rumuz, timsal, simge
 2. Bk. simge
 3. Simge
 4. Bk. Simge (II)
 5. Fr. Kararlaştırılmış bir manası olan işaret. Bir mananın şekil veya madde halinde gösterilmiş sureti.
 6. (en)Symbol.
 7. (en)Sign.
 8. (en)Emblem.
 9. (en)Attribute.
 10. (en)Banner.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

terimterim simgesiterim talimıterim terim integrallenmeterim terim toplanmaterim terim türevlenmeterim veya deyimterim yöneteniterim yöneteni simgesiterimbilimteriteribteribeteridterifsembolleşmesembolleşmeksembolleştirilmesembolleştirilmeksembolleştirmesembolsembol ile belirtmeksembolisemboliksembolik cihet
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın