terim yöneteni ne demek?

 1. Tümel olumluluk (a),tümel olumsuzluk (e), tikel olumluluk (i) ile tikel olumsuzluluk (o) yönetenlerinin ortak ad. ||terim yöneteni iki birli yüklemden bir önerme oluşturduğundan, dizimsel türü P/(p/a)(...)dır.

terim yöneteni simgesi

 1. Değer alanı a, e, i, o terim yönetenlerinden oluşan dizimsel değişken: t.

terim

 1. Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah
 2. Geleneksel mantıkta özne veya yüklem.
 3. Cebirsel bir anlatımda + veya - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri.
 4. Bir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri.
 5. Bir kesrin pay ve paydasından her biri, had.
 6. bilim ve sanat kavramlarından birini anlatan sözcük
 7. Bilim ve sanat kavramlarından birini anlatan sözcük.
 8. Fransızca olan "Terme" kelimesinden uydurulmuştur. "Istılah" veya "tabir" yerinde kullanılır.
 9. (en)Term.
 10. (en)Locution.

yöneten

 1. (en)Superintendent

Türetilmiş Kelimeler (bis)

terim yöneteni simgesiterimterim sembolleriterim simgesiterim talimıterim terim integrallenmeterim terim toplanmaterim terim türevlenmeterim veya deyimterimbilimteriteribteribeteridterifyönetenyöneten deyimyöneten deyim kapanışıyöneten kelimeyönetyönelyönelikyönelik bağdeğeryönelik yayınyönelim
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın